toplenzen.nl

Alles over contactlenzen

 

Contactlens verzorging

 Onthoud deze vijf belangrijkste tips voor het onderhoud van contactlenzen

1. Reinigen en desinfecteren
Reinigen en desinfecteren is belangrijk om micro-organismen die ooginfecties kunnen veroorzaken, te doden. Volg nauwlettend de instructies van de producent voor de correcte reiniging en desinfectie van contactlenzen.

2. Bewaren
Contactlenzen moeten in een speciaal daarvoor bestemde lenshouder bewaard worden en in een vloeistof die goedgekeurd is voor het bewaren van contactlenzen.

3. Opnieuw bevochtigen
Gebruik druppels die goedgekeurd zijn voor het bevochtigen van contactlenzen als u last heeft van symptomen die veroorzaakt worden door droge lenzen. Deze maatregel is niet noodzakelijk voor het onderhoud van de lenzen, maar kan voor extra comfort zorgen.

4. De lenshouder
Uit onderzoeksgegevens blijkt dat lenshouders een belangrijke bron van microbiële verontreiniging kunnen zijn. Het is heel belangrijk dat u de lenzen goed reinigt en de lenshouder regelmatig vervangt. Daarmee kunt u het risico op verontreiniging beperken. Volg steeds de gedetailleerde instructies op de verpakkingsbijsluiter voor het schoonmaken en bewaren van uw lenshouder. De lenshouder moet vervangen worden telkens een nieuwe flacon onderhoudsvloeistof wordt aangebroken.

5. Het vervangingsschema
De diverse contactlenzen worden van verschillende materialen gemaakt. Omdat elk materiaal andere eigenschappen heeft, adviseren producenten voor elk type lens een bepaald vervangingsschema dat bijdraagt tot de optimale prestaties van de lens. De meeste contactlenzen die momenteel gedragen worden, moeten vaak worden vervangen. Meestal na een dag, een tot twee weken, of na een maand. Raadpleeg uw contactlensspecialist. Hij zal u een vervangingsschema adviseren dat afgestemd is op de contactlenzen die u draagt en op uw individuele behoeften.

Contactlenzen (Algemeen)

Zien

Een contactlens corrigeert voor refractiefouten. Indien er geen refractiefouten optreden, ligt het brandpunt van het licht exact op het netvlies. In figuur 1 is de perfecte situatie weergegeven.


figuur 1: perfect zicht

Een van de mogelijke refractiefouten is bijziendheid, ook wel myopie genoemd. Bijziendheid is het niet goed kunnen zien in de verte. Het beeld van objecten in de verte ligt vóór het netvlies. Ofwel, het brandpunt van licht zit voor het netvlies waardoor men in de verte wazig ziet. De mate waarin men wazig ziet, is afhankelijk van hoe ver het brandpunt zich voor het netvlies bevindt. Bij een sterkte van -8.00 ligt het brandpunt dus verder voor het netvlies dan bij een sterkte van -1.00. Figuur 2 geeft bijziendheid schematisch weer.figuur 2: bijziendheid

Een andere fout is verziendheid, ook wel hypermetropie genoemd. Verziendheid betekent het niet goed kunnen zien van dichtbij. Het beeld van objecten die zich dichtbij het oog bevinden, ligt achter net netvlies. Hiermee ligt het brandpunt van het licht dus achter het oog. De mate waarin men wazig ziet (of leest), is afhankelijk van hoe ver het brandpunt zich achter het netvlies bevindt. Bij een sterkte van +8.00 ligt het brandpunt dus verder achter het netvlies dan bij een sterkte van +1.00. Figuur 3 geeft verziendheid schematisch weer.figuur 3: verziendheid


Contactlenzen

Contactlenzen zijn kleine lenzen, gemaakt van een plastic materiaal, die op het hoornvlies van het oog worden geplaatst op een laagje traanvocht. Contactlenzen worden gebruikt als optisch hulpmiddel, bedoeld om refractiefouten (ametropie) te corrigeren. Vormen van refractiefouten zijn astigmatisme (cilinder), hypermetropie (verziendheid) en myopie (bijziendheid), zoals hierboven uitgelegd.

Contactlenzen zijn te onderscheiden in zachte en harde lenzen. Harde contactlenzen zijn vormstabiel en zijn zuurstofdoorlatend. Zachte lenzen zijn flexibel, doordat deze water vasthouden, en laten een hoeveelheid zuurstof door naar het hoornvlies. Zachte contactlenzen worden ook wel hydrogel contactlenzen genoemd, verwijzend naar zachte plasticsoort waar de zachte contactlens van is gemaakt.

Contactlenzen kunnen verschillende sterktes hebben, maar dat is niet het enige waar contactlenzen in verschillen. Ten eerste is de pasvorm van een contactlens van belang. De pasvorm van een contactlens wordt uitgedrukt in radius en diameter. De radius is de kromming van de lens, ofwel hoe bol de lens is gevormd. Een lens met een radius van 8.50 is bijvoorbeeld boller (of krommer) dan een lens met de radius op 9.50. In figuur 4 is te zien hoe de radius van een contactlens kan verschillen.figuur 4: radius

Tevens heeft de lens een diameter. Dit is de lineaire grootte van de contactlens (twee keer de straal) en dus bepalend voor hoe ver de lens over de iris en het oogwit valt.

Een andere belangrijke factor is de materiaalsamenstelling van de contactlens. Een zachte (hydrogel) contactlens kan worden vervaardigd uit meerdere kunststofmaterialen, zoals Ocufilcon-D of Nelfilcon-A. De contactlens bestaat daarmee uit een hydrogelmateriaal en water, waarbij de verhouding van deze twee componenten verschilt per lenstype (voorbeeld is 55% en 45%). Om de juiste sterkte, pasvorm en materiaalsamenstelling aangemeten te krijgen, dient u een bezoek te brengen aan een optometrist of contactlensspecialist.

Een dergelijke specialist is geschoold om u de juiste contactlenzen aan te meten. De juiste sterkte, pasvorm en materiaalsamenstelling zijn van essentieel belang voor het gezond, comfortabel en verantwoordelijk dragen van contactlenzen. Een bezoek aan een optometrist of contactlensspecialst is daarmee van essentieel belang als u met contactlenzen wilt beginnen, andere contactlenzen wilt gaan dragen en om uw ogen regelmatig te laten controleren.


Woordenlijst

Enkele handige begrippen over contactlenzen voor u op een rij:

Bijziendheid (Myopie)
Niet goed kunnen zien in de verte, omdat het oog de lichtstralen te veel afbuigt. Het scherpe beeld valt daardoor vóór het netvlies, in plaats van precies er op.

Diameter
Grootte van een contactlens (twee keer de straal).

Disposable

Algemene naam voor wegwerplenzen. Wegwerplenzen zijn lenzen die na kort gebruik weggegooid worden. Toplenzen.nl verkoopt dag-, week- en maandlenzen.

Hoornvlies (cornea)
Doorzichtig onderdeel aan de buitenkant van het oog waar licht door naar binnen valt. Een contactlens wordt geplaatst op het hoornvlies.

Iris
Het gekleurde regenboogvlies rondom de opening van de pupil.

Monovisie
Manier van corrigeren waarbij het ene oog een contactlens voor dichtbij zien krijgt en het andere oog een voor veraf zien.

Netvlies
Lichtgevoelige laag zintuigcellen in de oogbol. Als de lichtstralen precies op het netvlies samenvallen, is het beeld scherp; als ze ervoor of erachter samenvallen, zie je onscherp.

Optometrist
Oogmeetkundige.

Pupil

Lichtregelend diafragma in het regenboogvlies van je oog (de iris).

Radius
De radius van de lens is de waarde van de kromming of bolling van de contactlens. Een lens met de radius 8.50 is boller dan bijvoorbeeld een lens met de radius 9.00. De radius is daarmee de pasvorm van een contactlens.

Steriel
Bevat geen bacteriën en levende micro-organismen.

UV-blocker
Sommige contactlenzen zijn ook met een UV-blocker verkrijgbaar. Daardoor bieden ze, als je geen zonnebril draagt, in zee bijvoorbeeld, een goede bescherming tegen schadelijke zonnestralen.

Verziendheid (Hypermetropie)
Niet goed dichtbij kunnen zien, omdat het oog de lichtstralen te weinig afbuigt. Het scherpe beeld valt achter het netvlies. Jonge mensen kunnen soms een lichte mate van verziendheid corrigeren door (onbewust) de ooglens wat sterker te krommen.

Torische lenzen

Wat is astigmatisme?

Torische lenzen zijn bedoeld om astigmatisme te corrigeren. Astigmatisme wordt ook wel een cilindrische afwijking genoemd. Een normaal hoornvlies is mooi bolvormig, zoals een voetbal. Hierdoor is de breking van het licht in alle mogelijke richtingen gelijk, zoals bijvoorbeeld bij een vergrootglas. Bij astigmatisme is het hoornvlies niet rond als een voetbal, maar meer gevormd als een rugbybal. Het hoornvlies is daarmee ovaalvormig in plaats van bolvormig. Hierdoor is de breking van het licht niet in alle richtingen gelijk, waardoor twee brandpunten van het licht ontstaan.


Figuur 1 geeft astigmatisme schematisch weer.

Wat zijn torische lenzen?

Met een torische (ook wel astigmatische) contactlens kun je de cilindrische afwijking corrigeren. Hierin vallen drie onderdelen te onderscheiden. Allereerst heeft een torische lens een sferisch deel, zijnde de sterkte om de bijziendheid of verziendheid te corrigeren. Ten tweede heeft de torische lens een cilinder. De waarde van de cilinder is de afstand tussen de twee brandpunten. In figuur 1 is de cilinder de afstand tussen de snijpunten van de twee rode lijnen en de twee blauwe lijnen. Als laatste heeft een torische lens een as-waarde. De as-waarde is de richting van het zwakste brekingsvlak en moet uiteindelijk uitkomen op 90 graden. De as-waarde is daarmee vergelijkbaar met een rugbybal, die ook in allerlei richtingen kan staan.

Uiteindelijk zorgt de torische lens er dus voor dat de afstand tussen de twee brandpunten uit figuur 1 weg wordt genomen (de cilinder), de richting van het brandpunt uitkomt op 90 graden (as) en de restant van de brekingsafwijking wordt gecorrigeerd, zoals verziendheid of bijziendheid (sferisch). Het uiteindelijke doel is dus om één brandpunt op het netvlies te creëren.

Woordenlijst

Astigmatisme
Onvolkomenheid aan het oog waarbij het hoornvlies (en soms de ooglens) op sommige plaatsen niet bolvormig maar cilindrisch gekromd is. Daarom heet deze afwijking ook wel ''een cilinder''.

As (Ax)
Richting van het zwakste brekingsvlak in graden, vergelijkbaar met een rugbybal die in willekeurige richting kan staan. De as in een torische lens in de correctie van de cilinderafwijking die zorgt dat de richting van het brekingsvlak uitkomt op 90 graden.

Cilinder
Bij astigmatisme / cilinder is het oog niet bolvormig, maar ovaalvormig waardoor de breking van het licht wel aanwezig is, maar niet dezelfde richting op gaat. Een cilinder in een contactlens corrigeert de breking van het beeld/licht van meerdere richtingen naar één richting.

Sferisch
Deel van de parameters van een torische lens die de bijziendheid of verziendheid corrigeert.

Torische lens
Contactlenzen om bepaalde vormen van astigmatisme (cilinders) te corrigeren.

Multifocaal / bifocaal

Waarom multifocale of bifocale lenzen?

Multifocale en bifocale lenzen zijn bedoeld om een vertesterkte (bij- en verziendheid) in combinatie met een leessterkte te corrigeren. Een multifocale of bifocale lens is nodig bij mensen waarvan de ooglens niet goed accommodeert. Het oog kan beeld van dichtbij en veraf scherpstellen door middel van de ooglens (binnen in het oog achter het hoornvlies). Indien er naar een voorwerp dichtbij wordt gekeken, is de lens bol zoals weergegeven in figuur 1. Wordt er in de verte gekeken, dan is de lens plat zoals weergegeven in figuur 2. Het proces waarbij de ooglens platter en boller wordt om scherp te stellen bij het kijken naar voorwerpen van dichtbij en veraf, wordt accommoderen genoemd. Met multifocale en bifocale lenzen kan het te weinig aan accommodatievermogen worden gecorrigeerd.


figuur 1: ooglens bol - dichtbij


figuur 2: ooglens plat - veraf

Het accommodatievermogen neemt bij mensen veelal af naar mate zij ouder worden. Oudere mensen hebben veelal last van ooglenzen die niet bol genoeg kunnen worden om goed te kunnen zien van dichtbij. Dit wordt ook wel ouderdomsverziendheid genoemd (presbyopie). Dit proces treedt veelal op tussen het 40e en 45e levensjaar.

Wat zijn bifocale lenzen?

Een bifocale lens heeft twee sterktes: een verte- en een leessterkte. Hierdoor kan men met een bifocale lens op twee afstanden scherp zien, namelijk van dichtbij en van veraf. Het leesgedeelte kan om deze reden nauwkeuriger in de lens worden geslepen dan bij een multifocale lens. Echter, bij een bifocale lens worden tussenafstanden (bijvoorbeeld een computerscherm) niet gecorrigeerd. Het leesgedeelte kan als een ring aan de buitenkant van een lens worden geplaatst, maar ook aan de onderkant van een contactlens (zoals bij een bril met leesadditie het geval is).

Wat zijn multifocale lenzen?

Bij multifocale lenzen loopt de leessterkte trapsgewijs op. Hierdoor ontstaan meerdere sterktes in de contactlens die daarmee voor alle afstanden kan corrigeren. Veelal wordt de leessterkte in de kern van de lens gepositioneerd, waarbij de sterkte naar de buitenkant toe oploopt naar de vertesterkte. Multifocale lenzen hebben in de meeste gevallen een vertesterkte uitgedrukt in dioptrie (zoals -1.00 of +2.00) en een leesadditie in HIGH en LOW (soms ook MEDIUM). ''High'' betekent hogere leessterkte, zoals boven de +1.50. ''Low'' staat voor de lagere leessterktes, veelal onder de +1.50.


Woordenlijst

Enkele handige begrippen over multifocale en bifocale lenzen voor u op een rij:

Accommodatie
Het proces waarbij de ooglens platter en boller wordt om scherp te stellen bij het kijken naar voorwerpen van dichtbij en veraf.

Bifocale lens
Contactlens met twee sterktes, bestaande uit een vertesterkte en een leessterkte. Hiermee kunnen twee afstanden worden gecorrigeerd.

Monovisie
Manier van corrigeren waarbij het ene oog een contactlens voor dichtbij zien krijgt en het andere oog een voor veraf zien.

Multifocale lens
Contactlens waarbij het leesdeel trapsgewijs oploopt. Hierdoor kan de lens voor alle afstanden corrigeren. Dit in tegenstelling tot een bifocale lens, die slechts twee afstanden corrigeert.

Presbyopie
Presbyopie treedt op bij mensen als ze ouder worden en is een normaal natuurlijk proces. Het verouderingsproces heeft gevolgen voor spiervezels rondom de ooglens waardoor het moeilijker wordt voor het oog om te focussen op voorwerpen dichtbij.

Silicone hydrogel lenzen

Wat zijn Silicone Hydrogel lenzen?

Silicone Hydrogel lenzen zijn een doorbraak op het gebied van contactlensinnovatie ten opzichte van normale zachte lenzen, aangezien siliconemateriaal meer zuurstof doorlaat naar het hoornvlies. Een onderzoek heeft uitgewezen dat silicone hydrogel lenzen drie keer meer zuurstof doorlaten dan normale zachte lenzen. Uit andere onderzoeksdata is af te leiden dat Silicone Hydrogel lenzen zelfs vijf keer meer zuurstof doorlaat dan normale zachte lenzen (bron: CIBA Vision). De lenzen voelen hierdoor dermate comfortabel aan, dat u deze op een dag langer kunt dragen.

Hoe werken Silicone Hydrogel lenzen?

Normale zachte contactlenzen zijn gemaakt van hydrogel polymeer (zacht, waterbevattend plastic). Dit plastic is niet zuurstofdoorlatend, waardoor slechts de waterinhoud van de lens zuurstof doorgeeft aan het oog. Silicone Hydrogel lenzen daarentegen, laten zowel zuurstof toe door de lens als via het water. Hierdoor is het oog niet afhankelijk van alleen de waterinhoud van de lens.

Soms zeggen beelden meer dan duizend woorden. In het onderstaande filmpje (bron: Johnson & Johnson Health) kun je de ontwikkeling van hydrogellenzen en de werking van deze lenzen bekijken.

Wat zijn de voordelen van Silicone Hydrogel lenzen?

Silicone Hydrogel lenzen laten dermate veel zuurstof door, dat deze probleemloos 30 dagen gedragen kunnen worden. Omdat de lenzen minder water nodig hebben, zullen deze minder snel uitdrogen wat resulteert in hoog draagcomfort.Tevens is er een zeer gering gevaar voor infecties en andere oogaandoeningen gedurende deze 30 draagdagen. Er zijn zelfs mensen die Silicone Hydrogel lenzen als een beter alternatief zien dan een LASIK laserbehandeling.

Contactlensdragers die hun lenzen graag ''s nachts inhouden, zullen veel comfort ondervinden van Silicone Hydrogel lenzen. Let u er echter op dat niet alle Silicone Hydrogel lenzen 30 volledige dagen (''s nachts en overdag) gedragen kunnen worden.

De verschillende soorten Silicone Hydrogel lenzen

De fabrikanten Bausch & Lomb (PureVision productfamilie), Ciba Vision (Air Optix productfamilie), Johnson & Johnson (deel van de Acuvue productfamilie) en CooperVision (Avaira en Biofinity productfamilie) produceren allen Silicone Hydrogel lenzen. Wij raden u aan om eerst naar een optometrist of contactlensspecialist te gaan, voordat u overstapt naar deze lenzen (klik hier voor meer informatie over contactlenscontrole). Wilt u ons gehele Silicone Hydrogel assortiment bekijken? Klik dan hier voor onze uitgebreide selectie Silicone Hydrogel lenzen.

Grafische weergave Silicone hydrogel lenzen vs. normale zachte lenzenBij contactlenzen dienen de zuurstofdoorlaatbaarheid, vochtigheid, materiaalsterkte en materiaalstabiliteit in balans te zijn. Normale zachte lenzen hebben veel waterinhoud nodig om voldoende zuurstof door te geven aan het oog (voor een gezonder hoornvlies). De grafiek laat zien dat normale zachte lenzen voor een bepaald niveau aan zuurstofdoorlaatbaarheid veel waterinhoud nodig hebben. Silicone Hydrogel lenzen daarentegen laten zelf dermate veel zuurstof door, zeker bij een lage waterinhoud, dat de lenzen minder waterinhoud hoeven te hebben. Hierdoor droogt de lens minder snel uit dan een normale zachte lens.

Lenzen gebruiken

Omgaan met contactlenzen is een kwestie van routine. Als je de verschillende stappen nu eenmaal onder de knie hebt, is het eigenlijk heel eenvoudig. Bij het hanteren van contactlenzen is hygiëne ontzettend belangrijk. Alleen jij kunt ervoor zorgen dat jouw lenzen worden gedragen, vervangen en onderhouden zoals de contactlensspecialist het jou heeft geleerd.

Om jou een beetje op weg te helpen, heeft Toplenzen wat handige informatie voor je op een rijtje gezet. Zorg dragen voor contactlenzen mag dan een hele klus lijken, maar je zult snel genoeg merken dat het erg meevalt. Wij willen dat jij jouw contactlenzen comfortabel en verantwoord kunt dragen. Op deze pagina lees je hoe je beter kunt genieten van je contactlenzen en hoe je je ogen goed beschermt.

Contactlenzen inzetten en uitdoenContactlenzen inzetten
 • Hygiëne: was je handen altijd eerst goed met een milde zeep en droog deze goed af met een pluisvrije handdoek.
 • Controleren: controleer of de lens niet beschadigd is en of deze stofvrij is.
 • Binnenstebuiten: zorg dat de lens niet binnenstebuiten is (zie afbeelding). Een lens die goed om zit, vormt een rond kommetje.

 

 

 

  

 • Lens op het oog plaatsen: Zet de lens op de top van je wijsvinger (de rechter- als je rechtshandig bent, de linker- als je linkshandig bent). Zorg ervoor dat je vinger droog is, anders blijft de lens plakken en is het moeilijk om deze in te zetten. Kijk recht vooruit in de spiegel en concentreer je op je ogen en niet op je handen. Plaats de middelvinger van dezelfde hand op je onderste ooglid en trek dit iets naar beneden. Gebruik de vingers van je andere hand om het bovenste ooglid iets omhoog te trekken (zie afbeelding).


 

Problemen met inzetten

 • Het lukt de eerste keer niet om de lens in te zetten: spoel de lens eerst af met lenzenvloeistof voordat je het opnieuw probeert.
 • De lens zit niet gecentreerd op het oog: tijdens het dragen of inzetten kan de lens zich iets verplaatsen naar het oogwit. Masseer de lens dan terug door gebruik te maken van je oogleden.
 • Er zit iets op de lens: neem de lens uit en kijk of er cosmetica of ander vuil is achtergebleven. Spoel de lens dan af met lenzenvloeistof en zet deze weer in.
 • De lens lijkt binnenstebuiten te zitten: kijk hierboven bij inzetten en uitdoen hoe je de lens om de goede manier moet indoen.
 • De lens is beschadigd of gescheurd: deze lens nooit inzetten en direct weggooien.
 • De lens zit niet lekker of geen scherp zicht: als het zicht nog steeds niet scherp is, en de lens voelt niet comfortabel nadat je bovenstaande hebt gecontroleerd, neem dan de lenzen uit en neem contact op met jouw contactlensspecialist.

Contactlenzen uitdoen

Was, spoel en droog je handen. Trek het onderste ooglid met de middelvinger naar beneden. Verzeker jezelf ervan dat de lens op het oog zit. Plaats de top van de wijsvinger op de lens (zie afbeelding) en kijk vervolgens opwaarts.

 

 

 

 

 

Hierdoor zal de lens naar beneden worden verschoven, op het witte deel van het oog (zie afbeelding). 

 

 

 

Pluk de lens daar tussen duim en wijsvinger vanaf (zie afbeelding).
 

 

 

Reinig en desinfecteer de lenzen of gooi ze weg (afhankelijk van het lenstype). Herhaal bovenstaande procedure voor de andere lens. Als je problemen hebt om de lens uit te nemen, breng dan een paar comfortdruppels of steriele zoutoplossing in het oog, wacht een ogenblik en probeer het dan opnieuw.

Hygiëne

Hygiënische en veilige omgang met contactlenzen

De belangrijkste maatregelen die u als contactlensdrager moet nemen, zijn: een goede persoonlijke hygiëne en het correcte onderhoud van uw contactlenzen. Daarnaast moet u de instructies opvolgen van uw contactlensspecialist en van de producent van de contactlenzen en onderhoudsvloeistoffen. Volg onderstaande adviezen voor een veilige omgang met contactlenzen:
 • Ga regelmatig naar uw contactlensspecialist voor een oogcontrole.
 • Draag en vervang contactlenzen volgens het schema dat de contactlensspecialist u heeft geadviseerd.
 • Neem de contactlenzen uit voordat u activiteiten onderneemt waarbij u in contact komt met water, met inbegrip van douchen, een warm bad nemen of zwemmen. Indien u toch lenzen wenst te dragen tijdens deze activiteiten kunt u (eventueel tijdelijk) overstappen op daglenzen.Raadpleeg hieromtrent eerst uw contactlensspecialist. Extended wear dragers (lenzen die dag en nacht worden gedragen) dienen eventuele problemen met hun contactlensspecialist/oogarts te bespreken.
 • Was uw handen met water en zeep en droog ze af alvorens u uw contactlenzen aanraakt.
 • Reinig uw contactlenzen volgens de richtlijnen van de producent en de instructies van uw contactlensspecialist.
 • Gebruik telkens verse vloeistof voor het reinigen en desinfecteren van contactlenzen voordat u ze aanbrengt. Gebruik de vloeistof nooit opnieuw en meng geen oude vloeistof bij nieuwe.
 • Gebruik nooit een zoutoplossing of comfortdruppels om contactlenzen te reinigen. Beide vloeistoffen zijn niet werkzaam en niet goedgekeurd als desinfecterend middel.
 • Bewaar herbruikbare contactlenzen in een speciale lenshouder.
 • Lenshouders moeten met een steriele contactlensvloeistof (nooit met leidingwater ) gespoeld worden en na ieder gebruik open drogen.NB: bij elke aankoop van contactlenzenvloeistof ontvangt u een lenshouder. Vanwege de speciale eigenschappen van deze lenshouder moet de houder na elk gebruik gesloten worden.Vervang de lenshouder telkens wanneer u een nieuwe flacon aanbreekt.
Problemen?
Indien u problemen mocht ondervinden met uw contactlenzen, neem ze dan uit en raadpleeg onmiddellijk uw contactlensspecialist. Ongemak kan een vroeg teken zijn van een ernstigere complicatie en vroegtijdige behandeling kan aanzienlijk bijdragen tot het snel oplossen van de problemen.

Draagschema
Het is zeer belangrijk uw contactlenzen te vervangen volgens het draagschema dat u van uw contactlensspecialist heeft ontvangen. Zo kunt u uw contactlenzen op een gezonde en comfortabele wijze dragen. Op het oppervlak van contactlenzen kunnen zich proteïnen, lipiden en micro-organismen afzetten. Daarom is het bij contactlenzen die meerdere malen gebruikt worden, belangrijk dat ze goed schoonmaken worden en dat ze regelmatig vervangen worden.

Toplenzen.nl biedt contactlenzen aan die dagelijks of maandelijks vervangen moeten worden. Uit een recent onderzoek is gebleken dat dragers van daglenzen en silicone hydrogel maandlenzen zich veel beter aan het vervangingsschema houden dan dragers van silicone hydrogel lenzen die om de twee weken vervangen moeten worden.*1 Dagelijks en maandelijks te vervangen contactlenzen passen beter in het levensritme. Dat maakt het voor u gemakkelijker om u aan het voorgeschreven vervangingsschema te houden dat uw contactlensspecialist u heeft geadviseerd.


Contactlenzenvloeistof

Lenzenvloeistof: waarom is er zoveel keus? En welke moet ik kiezen? 

welke lenzenvloeistof?
Er zijn minstens net zoveel lenzenvloeistoffen als dat er contactlenzen zijn. Dit lijkt overbodig, maar dat is het niet! Een uitleg over het waarom van de verschillende contactlenzenvloeistoffen.

Harde vs. zachte lenzen
Buiten het feit dat zachte lenzen soepeler zijn dan harde (officieel ''vormstabiele'') contactlenzen, hebben de materialen van beide lenssoorten ook verschillende eigenschappen. Een zachte contactlens is gemaakt van waterabsorberend kunststof en bestaat dus eigenlijk voor een groot deel uit water. Een zachte lens is poreus en neemt de vloeistof waarin het wordt bewaard op. Een harde contactlens is gemaakt van hoog zuurstofdoorlatend kunststof, deze absorbeert niet.

Lenzenvloeistof is erop gericht om samen te werken met de eigenschappen van uw lens en de samenstelling van vloeistof voor harde of zachte contactlenzen verschilt dan ook erg. U kunt uw vloeistof voor harde lenzen dan ook niet gebruiken voor een zachte contactlens en andersom, want dit kan oogirritatie opleveren of uw lens beschadigen.

Optimale samenwerking
Veel merken stemmen hun lenzenvloeistof af op hun contactlenzen, zodat deze samen een een-tweetje vormen. U kunt het vergelijken met verzorgingsproducten; de volumeshampoo van een bepaald merk werkt het best als u ook de andere haarverzorgingsproducten uit die lijn gebruikt. In dat geval ondersteunen beide producten elkaar. Als u echter de volumeshampoo gebruikt van merk A en een crèmespoeling van een merk B, dan heeft u kans dat u de werkzame bestanddelen van de volumeshampoo wegspoelt met de crèmespoeling van het andere merk, waardoor u alsnog met ''slap'' haar eindigt. Vaak zult u daarom zowel vloeistof als lenzen van één merk hebben. Uiteraard is dit niet altijd zo, we kijken namelijk per geval wat de beste combinatie is.

Lenzenvloeistof: welke moet ik kiezen?
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk dat u beter niet zelf kunt kiezen. Welke combinatie het best is, hangt af van het materiaal waarvan de lens gemaakt is, de eigenschappen van uw ogen, de levensduur van de lens en de manier waarop u ze gebruikt. Er zijn dus best veel factoren om rekening mee te houden! U kunt kiezen voor de gemakkelijkste of de goedkoopste oplossing, maar het zijn wel uw ogen. Welke lenzenvloeistof het best bij u past? kunt u het beste overleggen met uw opticien hier onder vind u verschillende soorten lenzen vloeistof. 


Solocare® Aqua, lenzenvloeistof voor alle zachte lenzen
Solocare Aqua lenzenvloeistof
U besteedt er waarschijnlijk het minste aandacht aan, terwijl een groot deel van comfortabel contactlenzen dragen eraan te danken is: lenzenvloeistof. Solocare® Aqua is een multi-purpose contactlenzenvloeistof voor zachte lenzen die dankzij speciale technieken zorgt voor een extra goede bevochtiging en een anti-bacteriële werking. Meer comfort, een fris gevoel én minder kans op infecties!


Opti-Free® PureMoist® voor 16 uur vochtige lenzen.
Er is nu een andere manier om contactlenzen gedurende 16 uur te bevochtigen!
OPTI-FREE® PureMoist® MPDS bevat als enige de baanbrekende technologie HydraGlyde® Moisture Matrix die zorgt voor een 16 uur durende bevochtiging waardoor je de hele dag door een comfortabel gevoel hebt.Hoe werkt de HydraGlyde® Moisture Matrix?
De HydraGlyde® Moisture Matrix is ontwikkeld om vocht aan te trekken en vast te houden.
HydraGlyde® Moisture Matrix nestelt zich op en in het lensoppervlak.
Er wordt een vochtig laagje gecreëerd waardoor je lenzen 16 uur bevochtigd worden.


Biotrue® lenzenvloeistof; bevochtigt tot wel 20 uur
Biotrue® contactlensvloeistof voor zachte contactlenzen is geïnspireerd door de natuur zelf. Door de werking van het oog te bestuderen, is Bausch + Lomb erin geslaagd een lenzenvloeistof te ontwikkelen die uw ogen reinigt, bevochtigt en gezond houdt zoals uw ogen dat ook doen. Meer draagcomfort op een natuurlijke manier!
Hoe werkt Biotrue® lenzenvloeistof?
De Biotrue® lenzenvloeistof combineert drie bio-geïnspireerde innovaties. Allereerst is de pH-waarde (zuurgraad) van de vloeistof hetzelfde als die van gezonde tranen. Daarnaast bevat Biotrue® een bevochtiger die ook in uw ogen aanwezig is. Dit natuurlijke bevochtigingsmiddel zorgt ervoor dat uw contactlenzen vochtig blijven en comfortabel aanvoelen, tot wel 20 uur na het inzetten! Tot slot bevat de multi-purpose solution een bestanddeel dat ervoor zorgt dat de functionele proteïnen in tranen hun anti-bacteriële werking kunnen blijven doen.

 

afmelden?

Toplenzen op Facebook

Over Toplenzen

Toplenzen is al 16 jaar dé online contactlenzen winkel.

Klantenservice

 020-445 24 00
ma. t/m vr. van 8:30 tot 17.00 

Vaste klanten

Wij zien u graag als vaste klant bij Toplenzen, daarom doen wij voor vaste klanten net even iets extra’s

Informatie over lenzen

 Alles wat u wil weten over lenzen.
 • thuiswinkel waarborg
 • PostNL
 • iDeal
 • PayPal
 • MasterCard
 • Visa
 • American Express
 • Eénmalige machtiging
 • TrustPilot
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube